Ace Express ile

Yeşil Lojistik, Mutlu ve huzurlu yarınlar

Uluslararası kargo faaliyetlerinizde sizler için en etkili hizmeti sunuyoruz.

"Sürdürülebilir başarı, ancak içinde faaliyet gösterdiğimiz toplumun gelişmesiyle mümkün olabilir"

Yeşil Lojistik

Lojistik sektörü, taşıtların ortaya çıkardığı sera gazları nedeniyle iklim değişikliğine etkisi oldukça fazla olan sektörler arasında. Bu nedenle lojistik sektörünün çevresel etkisini azaltması, sadece sektör için değil tüm kurduğu ağ için önemli bir değer taşıyor. Taşımacılığın doğal yaşama zarar vermesini engellemek için sera gazlarının zararını en aza indirgeyecek ve daha az miktarda gaz salınımı sağlayacak çözüm yolları bulmak durumundayız.

Yeşil Çözümler

Ace Express olarak, çevre politikamız, sorunlara yaşandıktan sonra çözüm üreten reaktif bir yaklaşıma değil sorunları daha yaşanmadan önlemeye yönelik proaktif bir yaklaşıma dayanıyor. Bu anlayışla, tedarik zinciri içerisindeki tüm iş ortaklarımızla yarattığımız değeri paylaşarak onların da dönüşümüne destek oluyoruz.

Karbon Ayak İzimiz

Lojistik sektöründe sera gazı emisyonlarının % 89’u taşımadan ve % 11’i tesisler ve depolardan geliyor. Taşımadan kaynaklanan sera gazı emisyonunu azaltmak amacıyla düzenli olarak karbon ayak izimizi hesaplıyoruz.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan raporda sera gazı salınımlarını başarılı bir şekilde azaltmak için lojistik servis sağlayıcılarına düşen görevler şöyle sıralanıyor:
1. Temiz araçlar kullanmak
2. Ağları optimize etmek ve verimli bir hiyerarşik yapı kurmak
3. Yeni yeşil binalar kurmak
4. Tedarikçileri, müşterileri ve çalışanları eğitmek
5. Geri dönüşüm ve atık yönetim sistemi kurmak.

Bu görevler çerçevesinde filomuz, ağların optimizasyonu, tedarikçi/ müşteri ve çalışan eğitimleri ile geri dönüşüm ve atık sistemi konusunda çok önemli dönüşümler gerçekleştirdik.

 

35.059,63 t CO2e

Yeşil Tesisler

Depolama faaliyetleri sırasında meydana gelen en önemli çevresel etki elektrik tüketiminden kaynaklanıyor. Depolardaki elektrik tüketimini aza indirmek için led aydınlatma uygulamasına geçtik.